Barn og livssituasjoner

Når man er på vei til å bli foreldere, eller har allerede blitt nybakte foreldre er det helt avhenging av hvilken livssituasjon man er som avgjør hvordan man kommer økonomisk ut av det.

Student/Lærling

Å være student kan være krevende nok, men å være forelder i tillegg er et hakk opp i utfordringer, spesielt når man skulle hatt pensum, innleveringer og eksamen hengende over deg.
Hvis en eller begge foreldrene er studenter eller lærlinger, er det ikke dermed sagt at det er umulig økonomisk sett å få barn. Staten hjelper deg som regel godt pengemessig, eller så har man muligens også foreldre på hver kant som vil elske det å bli besteforeldre slik at de hjelper godt på vei og vil støtte deg, om ikke økonomisk så hvertfall mentalt.

For det første kan man være student på deltid under permisjonen. Og for det andre må man huske at man er jo ikke student/lærling for alltid, og vil komme seg ut i jobbmarkedet etterhvert. Mange velger også å gi slipp på studiene en liten stund for så å ta de opp igjen når barnet/barna begynner i barnehagen.

Økonomien kan kanskje være litt strammere den første tiden, men permisjonspenger hjelper godt på vei. Det er bare en viss periode som kan være litt mer trang pengemessig, men her er det kun et spørsmål om tid.

Deltidsjobb

Når det er snakk om de som har jobbet deltid før permisjon, har man også her uansett krav på permisjonspenger. Det er selvfølgelig et mindre antall, men det er ikke en umulig situasjon her heller. Når barna har vokst litt og barnehage eller dagmamma utgiften kommer på plass, vil deltidsjobb gi deg en mulighet til å bruker mer tid sammen med barna. Ved deltidsjobb kan man også søke ekstra dagpenger slik at det blir lettere økonomisk sett for både en selv og barna. Samtidig så har kanskje ektefellen/partneren en fulltidsstilling slik at det gjør situasjonen lettere. Samt kommer også barnetrygden hver måned godt med.

Fulltid/fastjobb

Her er situasjonen automatisk enklere enn de to livssituasjonene ovenfor og kan sies å være den mest optimale av de tre. Er man i 100% fast stilling før man går ut i permisjon kommer man også bedre ut av det når det gjelder permisjonspenger. Når man da går ut i fast jobb igjen har en mer penger til ting som ferier, aktiviteter for barna og rett og slett en mer avslappet økonomisk hverdag.

Kort oppsumert er ingen av de tre livssituasjonene umulig i velferdsstaten vi lever i her i Norge. Det er ingen fasitsvar på hvordan man skal bygge opp et liv rundt det å få og å ha barn, men det er også viktig å huske på at det er alltid hjelp å få. Det kan godt hende man lever i en litt stram situasjon til å starte med, men det blir lettere hvis man planlegger og sjonglerer sine penger og tid i en riktig retning. Alt i alt, man vil kun det beste for sine barn, og det klarer man som regel å få til uansett.